Vi udfører de mest almindelige reparationer af motorcykler på vores eget professionelle værksted. Da vores kapacitet for reparation af motorcykler er relativt begrænset udfører vi primært reparationer som eftersyn, dækskift, olieskift, udskiftning af kædekit samt udskiftning af andre dele. Vi tilbyder ikke større motorreparationer og lign på motorcykler  Vi forbeholder os  retten til at sige nej tak til at udføre en reparation, hvis vi vurderer at det ikke vil være en holdbar løsning for kunden, eller vi ikke har kapacitet til at udføre opgaven tilfredsstillende.

Vi udfører som udgangspunkt reparationer på basis af tids- og materiale forbrug. Ønsker du tilbud på en konkret opgave, eller prisoverslag, laver vi gerne et skriftligt tilbud/prisoverslag til dig og sender det på email.

Herunder ser du et udsnit af vores priser på værkstedet for motorcykler.

Timepris værksted: kr. 600 inkl 25 % moms.

Fejlfinding afregnes med kr. 500,- inkl. 25% moms. Hvis kunden ikke vælger at få udført reparationen. hvis fejlfindingen kun tager få minutter, afregnes der kun for den forbrugte værkstedstid, dog minimum kr. 150,- svarende til 15 minutters arbejde. Fører fejlfindingen til aftale om en reparation, afregnes der ikke særskilt for fejlfindingen.

Ved fejl og mangler på udført arbejde fra vores side, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt så vi kan få udbedret fejlen.